مقایسه پرستو صالحی خواستگاری برنامه ازدواج

مقایسه: پرستو صالحی خواستگاری برنامه ازدواج همراه اخبار سینما

گت بلاگز اخبار پزشکی تشخیص رنگ مو، چشم و پوست با DNA

محققان ابزاری تولید کرده‌اند که هنگامی که فرآیندهای معمول تشخیص هویت در پزشکی قانونی مؤثر واقع نمی‌شوند، می‌تواند به کمک پزشکان بیاید و با استفاده از نمونه DNA

تشخیص رنگ مو، چشم و پوست با DNA

تشخیص رنگ مو، چشم و پوست با DNA

عبارات مهم : ابزار

محققان ابزاری تولید کرده اند که هنگامی که فرآیندهای معمول تشخیص هویت در پزشکی قانونی مؤثر واقع نمی شوند، می تواند به کمک پزشکان بیاید و با استفاده از نمونه DNA از جسد، رنگ چشم، مو و پوست او را مشخص کنند.

به گزارش جی پلاس، گروهی از محققان بین المللی، ابزار جدیدی اختراع کرده اند که قادر است رنگ چشم، مو و پوست را از مواد بیولوژیکی انسانی مانند نمونه کوچکی از DNA که در صحنه جرم به جامانده، تعیین کند. این ابزار در واقع، توصیفی فیزیکی دقیقی از فرد ارائه می دهد که پیش از این، محققان با مهندسی سازی شاخصه های این سه رنگدانه هم قادر به تشخیص هویت دقیق نبودند.

تشخیص رنگ مو، چشم و پوست با DNA

این ابزار جدید، زمانی به کار می آید که روش نمایه سازی DNA در تشخیص هویت که نمونه های DNA را مقایسه می کنند، کارآمد نباشند. سیستم آزمون DNA موسوم به HIrisPlex-S قادر است به طور همزمان، فنوتیپ ها (رخ نمودهای) رنگ چشم، مو و پوست گرفته شده است از DNA را تعیین می کند. کاربرانی مانند مقامات قانونی می توانند با وارد کردن اطلاعات مرتبط از ابزار آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل DNA استفاده کنند و این ابزار شبکه ای می تواند نمایه رنگدانه ای دهنده DNA را شناسایی و مشخص کند.

پیش از این، محققان با کمک ابزارهای بررسی DNA رنگ چشم و ترکیب رنگ چشم و مو، هویت افراد را تشخیص می دادند ولی بررسی DNA رنگ پوست دشوارتر هست. آنها با ابزارهای تازه قادرند رنگ پوست را با 5 زیرمجموعه شاخصه مشمول بر بسیار رنگ پریده، رنگ پریده، رنگ متوسط، تیره و تیره تا سیاه و با استفاده از شاخص های DNA گرفته شده است از ژن های تعیین کننده رنگ پوست افراد، تعیین کنند. این فرآیند مانند شناسایی ژنتیک اجداد انسان نیست بلکه شباهت زیادی به اختصاصی کردن رنگ در ذخیره نرم افزاری عمل می کند.

محققان ابزاری تولید کرده‌اند که هنگامی که فرآیندهای معمول تشخیص هویت در پزشکی قانونی مؤثر واقع نمی‌شوند، می‌تواند به کمک پزشکان بیاید و با استفاده از نمونه DNA

واژه های کلیدی: ابزار | پزشکی | محققان | شناسایی | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz